//Diëtheek werkt mee aan ondervoedingsproject MONDAY

Waarom doen wij mee aan het MONDAY programma?

Ondervoeding kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, ongeplande en/of langere ziekenhuisopname(s) en verhoogt de kans op verschillende complicaties1. Effectieve dieetbehandeling door de diëtist kan helpen de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Het zorgt minder of voorkomt complicaties2.  Op tijd starten van de dieetbehandeling leidt tot verlaging van de zorgbehoefte van patiënten2. Met MONDAY willen wij de kwaliteit van zorg, van de bestaande diëtistische behandeling, nog beter maken.  De doelgroep zijn thuiswonende patiënten met (risico op) ondervoeding.

Wat is MONDAY?

MONDAY staat voor ‘Monitoring Nutritional Status and Dietary Intake’. Het is een landelijk onderzoeksprogramma opgezet vanuit de Hanzehogeschool Groningen als onderdeel van het SIA SPRONG FAITH research programma.. Het doel is het belang van de rol van de diëtist bij thuiswonende patiënten met (risico op) ondervoeding aan te tonen. Het programma is gericht op het monitoren van de voedingsinname en voedingstoestand van deze patiënten.  Op deze wijze beogen we het evidence based handelen door diëtisten te vergroten om daarmee diëtistische zorg bij thuiswonende patiënten met (risico op) ondervoeding verder te kunnen verbeteren.

Hoe werkt het? 

Binnen MONDAY leggen wij systematisch gegevens vast over:

  • Het verloop van de voedingsinname en de voedingstoestand.
  • Het behalen van dieet-behandeldoelen bij patiënten met (risico op) ondervoeding.

De werkwijze binnen MONDAY is geheel in overeenstemming met de landelijke Richtlijn Ondervoeding. Dit onderzoek levert daarom geen extra belasting of risico’s op voor de patiënt, gezien de patiënten de kwalitatieve zorg van ons ontvangen die ze nodig hebben.

Wij ontvangen vanuit de Hanzehogeschool Groningen een frequente terugkoppeling van geanonimiseerde onderzoeksresultaten gerelateerd aan onze praktijk.

Op welke locaties doen wij mee?

Vanuit Diëtheek doen elf diëtisten mee aan het ondervoedingsproject. Onze diëtisten zijn werkzaam in de volgende regio’s:

Meer informatie

Heb je vragen over het MONDAY project dan kun je terecht bij diëtist Carmen Dietvorst via c.dietvorst@dietheek.nl.

Zorgverleners kunnen patiënten met (risico op) ondervoeding doorverwijzen via dietheeknederland@zorgmail.nl.

Bronnen:

  1. Freijer K, Lenoir-Wijnkoop I, Russell CA et al. The view of European experts regarding health economics for medical nutrition in disease-related malnutrition. Eur J Clin Nutr 2015;69(5):539-45
  2. Van der Heijden E, Schols JMGA, Van Binsbergen JJ et al. Tijdschr Gezondheidswetensch 2009;87:9:343

By |2021-05-20T15:31:24+02:00mei 20th, 2021|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Diëtheek werkt mee aan ondervoedingsproject MONDAY

About the Author: