/Post-HBO Diabetes & Diëtetiek
Post-HBO Diabetes & Diëtetiek2018-08-01T15:24:27+02:00

Post-HBO Diabetes & Diëtetiek

emotie eten de baas

Voor een optimaal voedingsadvies bij diabetes is het nodig je te verdiepen in de nieuwste inzichten in het ziektebeeld diabetes en de daarbij behorende behandeling.

Tijdens de scholing Diabetes & Diëtetiek verdiep je je onder andere in de fysiologische aspecten van diabetes, de dieetrichtlijnen, de interactie tussen medicatie, beweging en voeding en zelfmanagement bij diabetes type 2. De scholing wordt begeleid door verschillende professionals uit de praktijk, zoals een arts, gespecialiseerde diëtist en specialist in Motivational interviewing/zelfmanagement.

Voorafgaand aan de eerste scholingsdag bestudeer je zelfstandig de verplichte literatuur. Tijdens de lesdagen wordt de literatuur toegelicht door specialisten uit het werkveld. Aan de hand van casussen wordt de link gelegd met de praktijk.

Daarnaast neem je zelf contact op met een POH-er bij de praktijk waarmee je samenwerkt in jouw regio om 2 uur bij hem/haar onderzoek te doen om zo inzicht te krijgen in de werkwijze van de POH en huisarts in de praktijk. Je maakt een opdracht over de samenwerking met de POH.

Voor wie:

Voor diëtisten met een afgeronde bacheloropleiding Voeding & Diëtetiek. De scholing is gericht op diëtisten werkzaam in de paramedische zorg.

.

Toelating:

 • Diploma HBO Voeding & Diëtetiek
 • Nulmeting voorkennistoets

.

Verplichte literatuur:

Ter voorbereiding op de scholing dien je de Diëtheek literatuur map te bestuderen.

Programma:

 • Fysiologie bij verschillende vormen van Diabetes
 • Complicaties bij diabetes
 • Multidisciplinaire behandeling van diabetes
 • Medicatie bij diabetes
 • Medicatie en de relatie met voeding
 • Dieetrichtlijnen NDF 2015 en dieetbehandeling bij Diabetes type 2
 • Dieetadviezen bij hypoglycaemie en hyperglycaemie
 • Dieetadviezen bij co-morbiditeit en complicaties
 • Koolhydraten en koolhydraat – ratio berekening
 • Zelfmanagement bij diabetes
 • Casuïstiek voeding bij bijzondere en/of lastige situaties en verschillende culturen
 • Praktijkonderzoek bij POH met voedingsgerelateerde opdracht

Toetsing:

 • Uitwerking van opdrachten en actieve participatie casuïstiek
 • Schriftelijke toets met open en gesloten vragen

.

Resultaat:

 • Certificaat met vermelding van 30 studiebelastingspunten: bij 100% aanwezigheid en een voldoende (minimaal 80%) voor de eindtoets en de praktijkopdracht.
 • Bewijs van deelname met vermelding van het aantal (niet geaccrediteerde) studiebelastingspunten bij een onvoldoende voor de toets.

Competenties:

 • Specifieke kenmerken van Diabetes type 1 en 2, prediabetes, metabool syndroom, MODI, LADA en zwangerschapsdiabetes kunnen beschrijven;
 • Beschrijven van complicaties bij diabetes;
 • Inzicht in de optimale samenwerking voor een multidisciplinaire behandeling van diabetes;
 • Kennis van de werking van verschillende soorten medicatie;
 • Kennis van de dieetrichtlijnen NDF 2015;
 • Inzicht in de wisselwerking met betrekking tot medicatie, voeding en beweging;
 • Dieetdoelstellingen kunnen opstellen en een optimaal dieetadvies kunnen geven;
 • Inzicht in de wisselwerking van bepaalde voedingsstoffen (vitamines, mineralen enz.) en voedingsmiddelen (koffie, alcohol enz.) in relatie tot diabetes;
 • Kennis van het voorkomen en behandelen hypoglycaemie en hyperglycaemie;
 • Ondersteuning kunnen bieden bij bijzondere en/of lastige leefstijl situaties als cultuur&geloof, feestjes, sporten, vakantie, ziek zijn;
 • Kennis van integrale dieetadviezen bij hypertensie, hypercholesterolemie, reuma en eetstoornissen;
 • Kennis van integrale dieetadviezen bij complicaties als gastroparese, nefropathie;
 • Het kunnen berekenen van een koolhydraat ratio;
 • Inzicht in zelfmanagement en hoe de diëtist hierbij ondersteuning kan bieden;
 • Inzicht in de praktijk situatie van de POH en het kunnen benoemen van aspecten voor een optimale samenwerking.

Praktische informatie:

 • kwartaal 1 2018
 • 8.30 – 17.30 uur
 • Woerden
 • Accreditatie St. ADAP: 30 punten (aangevraagd)
 • € 450,-

.

Meer informatie & inschrijven

e-mail Diëtheek Academy